Byta bank

Organisationen European Banking Industry Committee (EBIC) har tagit fram en europeisk kod för bankbyte som gäller sedan 1 november 2009. Svenska Bankföreningen har, tillsammans med sina medlemsbanker, utifrån detta tagit fram en rutin för bankbyte som ska underlätta för dig att byta bank. 

Grundregler

Många drar sig dock för att byta bank eftersom de tror att det är krångligt och tar lång tid. Men det är faktiskt inte krångligt. Du vänder dig bara till den bank som du vill byta till. Banken ser till att dina konton och de tjänster som du har hos den gamla banken avslutas, att pengar som du har på kontona förs över och öppnar nya konton och tjänster. Banken tar inte ut någon avgift för att göra själva bankbytet. 

Sedan 1 november 2009 har alla svenska banker en gemensam rutin för att bytet av bank ska gå smidigt. Under förutsättning att du lämnar alla uppgifter banken behöver för att genomföra bytet ska bankbytet bara ta tre bankdagar. 

Den gemensamma bankrutinen gäller för så kallade inlåningskonton (transaktionskonton och sparkonton) med tillhörande tjänster, exempelvis autogiro, kort, giro och Internetbank. Både din nya och din gamla bank har checklistor som de följer för att bytet ska gå snabbt och utan komplikationer. Om du även vill byta bank för dina lån, fonder och annat så hjälper den nya banken till, men då kan bytet ta längre tid än tre dagar.

I min e-bok återfinner du checklistor och exempel på viktiga praktiska saker du måste tänka på och ta hänsyn till inför bankbytet!

Tillbaka till verktyg.

It is so pleasant to work with experts. Learn more to find out more regarding ios app development company.