Låneränta nu och då

Här kan du se hur låneräntan har förändrats över tiden.

Tillbaka till lån.