Brister i nuvarande bank

Den grundläggande frågan inledningsvis är: Varför ska man byta bank?

Svaret på den frågan bottnar i någon mening i att du känner en tveksamhet till din nuvarande situation. Om du är missnöjd med din nuvarande bank ska du inte tveka att överväga att byta bank. Du kan nämligen vinna mycket på att byta bank!

Det finns många anledningar till varför man är missnöjd med sin nuvarande bank. Här nedan listas några av de vanligaste anledningarna.  

  • Dåliga räntevillkor
  • Höga avgifter
  • Dåliga personliga relationer (bemötande, service etc.)
  • Ej användarvänlig internetbanklösning
  • Dåligt utbud av olika tjänster
  • Omotiverade bonusar

Kom ihåg att banktjänster är en färskvara. De bör, precis som andra tjänster såsom el, försäkringar, telefoni etc., regelbundet konkurrensutsättas.

Man kan spara mycket pengar på att byta bank. Det finns inget skäl till att vara obrottsligt lojal mot bankerna och stå fast vid samma bank livet ut. Kunden ska vid varje givet tillfälle, så långt det nu är möjligt, kunna erhålla det bästa som marknaden har att erbjuda.

Med anledning av detta kan det också konstateras att det inte är bra att binda sina bolån för länge, eftersom det innebär att man i praktiken är fastbunden vid sin nuvarande bank.

Mer  checklistor och tips återfinner du i min e-bok!

Tillbaka till verktyg.