Behov av tjänster

Det du ska göra nu, efter att du har ringat in orsakerna till ditt missnöje med nuvarande bank, är att kartlägga ditt behov av banktjänster. Det utgör ett viktigt underlag för att kunna göra bra jämförelser mellan bankerna.

De tjänster som vanligtvis förekommer är de förinskrivna tjänsterna (mall återfinns i e-boken).

Det kan dock förekomma flera andra typer av behov. Fyll därför noga i dina uppgifter i mallen.

Ta fram dina bank- och försäkringspapper för att se vilka tjänster du använder idag. Lista också upp vilka olika behov du har som kund och skulle kunna tänka dig att teckna avtal för. Du kanske är sambo och behöver ett delat konto eller vill ha ett lån som båda två tecknar tillsammans och så vidare.

Alla möjliga scenarion som kan tänkas vara intressanta är viktiga att lista. Se nästa sida för mall som du kan fylla i (återfinns i e-boken).

Fler tips återfinns i e-boken!

Tillbaka till verktyg.

Are you looking for "janitorial services"? Check out themjcompany The passionate experts in this field are ready to answer all of your requests.